Teamontwikkeling

"none of us is as smart as all of us"

Teamontwikkeling

Vaak is een team niet meer dan een groep individuen of een aantal aparte groepjes. Maar wat maakt nu een effectief team? Om als team een gezamenlijke prestatie neer te kunnen zetten is het van belang dat ieder individu zijn eigen en andermans talenten en inefficiënties scherp heeft. Op deze manier kan iedereen vanuit zijn eigen kracht werken. En natuurlijk is het van groot belang dat we gezamenlijk hetzelfde doel voor ogen hebben. Maar het allerbelangrijkste is vertrouwen; het tonen van je kwetsbaarheid en durven laten zien van je fouten maakt dat je als individu én als groep een stap kunt zetten. De spanning die ontstaat binnen teams gebruik ik als brandstof voor persoonlijke en professionele groei van zowel het individu als het team.

"Nanda is doortastend, optimistisch en razendscherp. Je komt met haar snel tot de kern. De combinatie met haar oprechte interesse en oordeelloze houding zorgt voor diepgang in het contact. Hierdoor levert eigenlijk elk gesprek met Nanda iets moois op, of het nu werkgerelateerd is of persoonlijk."
Erline de Boer
Organisatieadviseur